اخبار برگزیده

آنچه که می نمیشنویم

خامنه ایروحانی

خمینیبنی صدر


اختلافات را نمی شود مخفی کرد، اختلافات جایی خودشان را نشان می دهند. و عید امسال یکی از چندین و چند نشان اختلاف میان دولت و رهبری بود. جایی که رهبری بر خلاف بسیاری از سخنرانی هایشان مجبور به ارائه ی آمار شدند. جایی که رهبری مشخصا مسائلی را بیان د زیرا...

دولت همیشه در حال کتمان حقیقت است.نظر شخصی


موضوع اول آماری بود که رهبری از کارگاه ها و کارخانه های تعطیل و با بهره وری پایین منتشر کرد. جایی که رهبری نیاز دید وارد شود و اوضاع کشور را برای مردم از طریق آمار تببین کند. البته مردم خودشان تغییرات معیشتیشان را متوجه می شوند و پیش از هری این موضوعات را درک می کنند. اما شاید کار رهبری ضربه ی خلاصی بود برای آمارهای جعلی و دروغین که مدت هاست گوشمان بهشان عادت کرده.


موضوع بعد برجام بود. چیزی که دولت آن را برگ برنده ی کارنامه ی خود می داند و این روزها به جای صحبت از یارانه هایی که قطع می شود و بودجه ی تلوزیونی که به آن داده نمی شود و پول هایی که خرج می شود و معلوم نیست کجا صرف می شود و خریدهای بی منطقی که دارد صورت می گیرد، به بیان آن می پردازد. بیانی افتخار آفرین و رستم طور که ما دنیا را ترکاندیم با این برجام. و وقتی صالحی می گوید که با گذشت بیش از چهل روز از اجرای برجام هنوز بانک های ما تحریم و است و چه و چه آقای رئیس جمهور با خونسردی و لبخند همیشگی اش می گوید ایشان وزیر خارجه نیست.

خب حالا که خود رهبری این موضوع را باز کرد چه؟ اصلا چرا رهبری باید این موضوع را شفاف کند؟

شاید اینکه مخالفان برجام که عموما گروه روشنفکر اسلامی جامعه هستند و حتی نیروهای ارزشی مردمی از طریق برجام و مخالفتشان با آن دارند مثل خیار قلع و قم می شوند. دولت با داسِ زبانِ آقای رئیس جمهور و زهر قلمش و قوانین و مجوزها و ... دارد همیشان را پر پر می کند. و خب این ضرر است. شاید رهبر با بیان این که برجام روی کاغذ جاری شده اما آمریکا اجازه ی اجرایی شدن درستش را نمی دهد خواست بگوید این بدبخت ها را به جرم مخالفت تکه پاره نکنید. حالا باید دید رئیس جمهور به لبخند باز چه بر سر اینان خواهد آورد.

من از مخالفین گفتم، آن هم نه همیشان. در مورد موافقین نظری نداده ام.


و موضوع بعدی که رهبری لازم دید بیان کند سخنی از خود ظریف بود. جایی که ظریف به رهبری گزارش داده که ما نتوانستیم تعدادی از خط قرمزها را نگه داریم. و خب این هم بیانش لازم بود. چرا که فتح الفتوح در لسان آقای رئیس جمهور چیزی بود که دنیا به آن حسادت می کرد و امام زمان آن را دوست داشت و حتی آن را از جانب خداوند می دانستسایت ریاست جمهوری پیش از پاک شدن بخش هدیه ی خدا دانستن برجام که یعنی هیچ نقصی نداشت. ما رستم وار رفتیم، زدیم و مرد لبخندها جناب ظریف همه را با فریاد "یک ایرانی را هرگز تهدید نکن" سر جایشان نشاند و مثل شیر برگشتیم. اما حالا رهبری چیزهایی را فاش می کند که تیم دولت تمام مدت سعی در مخفی ش داشته. خطوط قرمزی که زیر پا گذاشته شده و این صداقت دولت را زیر سوال می برد.


به امید لبخندهای صادقانه و اخم های صادقانه. لبخندهای دروغین دلها را به هم نزدیک نخواهد کرد.


آنچه که می نمیشنویم

آنچه را جنگ بر سر بچه‌ها می‌آورد با هزار دوربین نمی‌توان ثبت کرد 9 فوریه 2016 آنچه را جنگ بر سر بچه‌ها می‌آورد با هزار دوربین نمی‌توان ثبت کرد ما روی گذشته کار کردیم و به تناوب سراغ آن رفتیم و همانطور که می بینید استارت فیلم است ما از آنجا به بعد دیگر دیالوگی را از بچه ها نمی شنویم و تنها تصویر داریم دانشنامه ستاره شناسی خورشیداین واکنش در درون هسته انجام می گردد که خود یک چهارم شعاع خورشید را در بر می از این رو ستاره شناسان امواج خورشیدی را به رغم اینکه نمی شنویم، مانند امواج صوتی می دانند بعد از مدتی آنچه که باقی می ماند هسته ای تشکیل شده از مواد دژنره(تبهگن) بوده   New Page 1 رشدسپس با استفاده از يك پمپ خلا تا آنجا كه مي توانيد هواي بيشتري را از داخل شيشه مي‌شود و سر انجام اگر چه زنگ را در حال ارتعاش مي‌بينيد ولي صدايي از آن نمي‌شنويد كوتاه است كه مي‌توانيد از آن صرف‌نظر كنيد، بنابراين آنچه اندازه مي‌گيريد در واقع زمان   علی اوحدی / Ali Ohadi's Blog الفبای پایمردی March 17 2013 03:0817 مارس 2013 آنچه بیشتر از دیدن چند کتاب و مجله ی فارسی و الفباء روی میزی در حیاط دانشگاه " پونا"، هیجان زده ام می کرد، نامی بود که از سال های پیش از چرا که می دانستم در آوارگی هیچ چیز ثابت نیست! "مار در معبد"، "ما نمی شنویم"، "عافیتگاه" و خبرگزاری آريا ما صداي ملت را نمي شنويم! / "صداي ملت" توان رقابت با 17 فوریه 2016 خبرگزاري آريا ما صداي ملت را نمي شنويم که بخواهد ليست کامل و جامع ارائه کند به چنين ليستي دست پيدا کرده اند و نتيجه اش با هر ليست ديگري همين مي شود خبرگزاري آريا اصولگرايان موج گرايش اجتماعي را به سمت گريز از آنچه  چـــشــمکــ هــــای خـــداونــد1 ژانويه 2015 انگاه که در طول روز با من سخن می گوید را نمیشنوم خدای مهربان دیگر وقت ان رسدیه که اعتمادی فراتر انچه می بایست را به او ببخشیم او که یگانه و 

آنچه که می نمیشنویم

آنچه که می نمیشنویم

 

ــــــــfor youـــــــــ

به من می‌گفتند شما با این حرکت سکولاریستی استقبال از بهار 24 ژانويه 2016 ولی همین مردم، من می خواهم بگویم که شما اگر با داعش هم بازی کنید، با داعش هم می آنچه هم که سال گذشته اتفاق افتاد، بالاخره محصول جمع بندی یک جمعی بود که آن ها یعنی این که خیلی حرفها را نمی شنویم، گوش خودمان را می بندیم، از شخص  دی ۱۳۹۲ پیام نما Blogfa15 ژانويه 2014 ابرها با سخاوت تمام قطرات باران را به زمین و انسان و موجوداتش هدیه می دهند و جوی های کوچک آب از دامنه ی کوه های اطراف بر سطح زمین سرازیر می شوند و هر آنچه که در سر راه خود می بینند خیس می کنند و می شویند و ارو می زنیم» را نمی شنویم

قلب من چشم تو - عزیز نسین ، ناظم حکمت و ايلهان برک

: علم دانشنامه رشدآنچه به اینجا پیوند دارد بنابراین می توان گفت که از همان زمانی که انسان ، پای به این جهان گذاشته است، علم نیز به وجود آمده و با رشد سگ ، لحظه ای فراغت ، هر چیزی را بیهوده بو می کند و گوش هایش را به طرف صداهایی که ما نمی شنویم بر می گرداند جلسهٔ ۲۵ جلسات کیولیستبه روش های مختلفی می توان در جمله ریتم ایجاد کرد مثلا با کاربرد حروف، این که اصل در قرآن بلاغت است یعنی طوری باشد که آنچه قرار است به شما منتقل شود منتقل بشود در داستان یوسف نمی شنویم که یوسف خودش را معرفی نمی کند تنها این جمله است  الف لام میممثل برق استاد می‌شوم و انگار یادم می‌رود که می خواستم پاهای پدر را چاپی کنم خودم را روی تاشک نفیسه که تا چاشت میخوابد می اندازم و انگار صدای پدر را نمی‌شنوم:" فاطی رفتار می کند و یا سخن می گوید که مبین صمیمیتی بیشتر از آنچه مناسب رابطه  شهریور 1392 آنچه باید بدانیم ولی نمی دانیم!21 سپتامبر 2013 بشر سعی می كند آنچه را كه می خواهد با كمترین تلاش ممكن به دست آورد را می شنویم ؛ ندایی که با ما حرف می زند و ما نمی شنویم، یعنی می شنویم اما  بهترین شعرهایی که خوندم ! سایرینکنار من که وا می پاشم از هم / تحمل کن ، تحمل کن عزیزم به من فرصت بده گریه را اگر می شد کُشت می کشتم که تو آنقدر نخندی به چشمان خیس من ! و من نکوبم سرم را به دیوار آنچه در کار دو عالم کرده اند می توان خواند از صدایی كه نمی‌شنوید صدای پای 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها